YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

EnergiSMART Förening

 

 

 

 

Projektet EnergiSMART Förening

 

q

Projektet kom till för att hjälpa föreningar att se över sin klimatpåverkan och energieffektivisera sin anläggning så att mer pengar kan användas till verksamheten istället för att betala dyra elräkningar.

En viktig del är att visa hur föreningen systematiskt kan jobb med att se över energiförbrukningen och att genomföra ytterligare besparande åtgärder som ger besparingar även på lång sikt.

 

 
Syfte: Visa för föreningar hur man håller koll på sina energikostnader, kartlägger sitt energibehov för anläggningen, driftsoptimerar och erhåller en låg driftskostnad utan att försämra kvalitén på sin anläggning.
 

Mål: Att i varje enskilt fall kunna påvisa en besparingspotential om minst 20% totalt efter analys av uppvärmning, varmvatten, belysning, ventilation.

 

 

Projektet började som ett pilotprojekt i Smålands idrottsförbund och  SISU-idrottsutbildarna Småland i samarbete med Kalmar och Borgholms kommun samt med Energikontoret Sydost. Projektet ingår även som ett pilotprojekt i en landsomfattande energistudie av idrottsrörelsen via Energikontoret i Örebro där Riksidrottsförbundet och Energimyndigheten deltar.

 

 

 

Dagsläget i föreningsägda anläggningar:

 

Kostnaden för anläggningen stor del av föreningens budget.

 

Idrottsföreningarna har ofta energikrävande anläggningar.

 

Anläggningen kan vara utbyggd i olika omgångar av ideella krafter.

 

Underhållsarbetet av anläggningarna är eftersatta på många håll.

 

Anläggningarna sköts och bekostas av ideella föreningar vilket gör att energisparande åtgärder oftast inte prioriterats i budgeten då man inte har kunskap att välja åtgärd eller beräkna besparingspotentialen.

 

 

n 
Utredning från energimyndigheten 2008 om energianvändning i idrottsanläggningar  (STIL2) visar att:
 
Idrottsanläggningar använder mycket energi.
 
Minskad energianvändning är möjlig. Potentialen 35%.
 
Det finns mycket pengar att spara.
 
50 miljoner till energismarta åtgärder. Kan minska idrottsanläggningarnas energianvändning med 15 %. Detta motsvarar en minskad energikostnaden med c:a 100 miljoner kr/år om man räknar över en 10 års period.