YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

EnergiSMART Förening

 

 

 

 

Energikartläggning

 

q

Vad bör man titta på när man gör en energikartläggning?

 

Byggnadsteknisk beskrivning

Aktuell energiförbrukning

Elanvändning

Belysning

Ventilation

Varmvatten

Övrig förbrukning

Installationsteknisk beskrivning

Effekt

Installationsår

Avsedd area (m2) eller avsedd kvantitet (m3)

 

Så här redovisar man kartläggningen:

 

Börja med att skriva ner de olika installationerna. Uppvärmning, belysning, varmvatten, ventilation plus om det finns någon annan energiförbrukare. Markera också på planritningen var installationerna finns.

 

Uppvärmning:                  

El-radiatorer: Antal_______                    Installerad effekt (W)_______________

                      Antal_______                     Installerad effekt (W)_______________

                      Antal_______                     Installerad effekt (W)_______________

                      Antal_______                     Installerad effekt (W)_______________

                      Antal_______                     Installerad effekt (W)_______________

                      Antal_______                     Installerad effekt (W)_______________

Övrig uppvärmning:_________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Belysning:   

Antal_______                     Installerad effekt (W)_______________

                      Antal_______                     Installerad effekt (W)_______________

                      Antal_______                     Installerad effekt (W)_______________

                      Antal_______                     Installerad effekt (W)_______________

                      Antal_______                     Installerad effekt (W)_______________

                      Antal_______                     Installerad effekt (W)_______________

Övrig belysning:___________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Varmvatten: 

Antal beredare______ Installerad effekt:_____(W) Volym:_____(L)_ Temp:_______(C°)

Antal beredare______ Installerad effekt:_____(W) Volym:_____(L)_ Temp:_______(C°)

 

Ventilation:

Antal aggregat:_____  Installerad effekt:_____(W) Volym:_____(L)_ Temp:_______(C°)

Antal aggregat:_____  Installerad effekt:_____(W) Volym:_____(L)_ Temp:_______(C°)

 

Övriga energiförbrukare:____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

 

Tips: Mät temperaturerna i rummen innan du börjar kartlägga. Varför har ni just dessa temperaturer, skulle ni vilja ha högre/lägre? Varje grad man sänker innebär en besparing på 5% av uppvärmningskostnaden.

 

Tips: Oftast har kommunerna en energirådgivare som kostnadsfritt kan komma ut till ideella föreningar och ge tips och rådgivning om hur man kan sänka elförbrukning på anläggningen.

 

 

n
Utredning från energimyndigheten 2008 om energianvändning i idrottsanläggningar  (STIL2) visar att:
 
Idrottsanläggningar använder mycket energi.
 
Minskad energianvändning är möjlig. Potentialen 35%.
 
Det finns mycket pengar att spara.
 
50 miljoner till energismarta åtgärder. Kan minska idrottsanläggningarnas energianvändning med 15 %. Detta motsvarar en minskad energikostnaden med c:a 100 miljoner kr/år om man räknar över en 10 års period.