YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

EnergiSMART Förening

 

 

 

 

Jämföra resultat

 

q

När ni nu har gjort er kartläggning så är det intressant att jämföra era resultat med andra. Detta är vägledande när ni sedan ska välja vilken åtgärd ni skall prioritera.

Gör så här:

 

Räkna ut antalet kvadratmetrar som er anläggning har. Ta den årliga driftskostanden och dividera med antalet kvadratmetrar lokalyta. Här gör inget om kostnaden för utebelysning ingår.

 

Totalkostnad:

Driftskostnad/år: __________(kr)     Yta:_______(m²)    Kostnad/m²:____________

 

Nästa steg är att identifiera kostnaderna för de olika installationerna på samma sätt:

 

Uppvärmning:

Installerad effekt:               __________(W/1000=kW)       

Uppvärmd area:                  __________(m²)

Antal driftstimmar per år:   __________(timmar x antal driftsdagar per år)

Förbrukning:                       __________(installerad effekt x driftstimmar/år=kWh)

Kostnad:                             __________(kr, elpris 1,3 kr/kWh)

Förbrukning per yta:       __________(kWh/m²)

 

Belysning:

Installerad effekt:               __________(W/1000=kW)       

Invändig belyst area:          __________(m²)

Antal driftstimmar per år:   __________(timmar x antal driftsdagar per år)

Förbrukning:                       __________(installerad effekt x driftstimmar/år=kWh)

Kostnad:                             __________(kr, elpris 1,3 kr/kWh)

Förbrukning per yta:       __________(kWh/m²)

 

Varmvatten:

Installerad effekt:               __________(W/1000=kW)       

Volym:                                __________(liter)

Antal driftstimmar per år:   __________(timmar per dag x antal driftsdagar per år)

Förbrukning:                       __________(installerad effekt x driftstimmar per år=kWh)

Tips: En vanlig dusch förbrukar ca: 40 liter varmvatten per tillfälle för en person.

Kostnad:                             __________(kr, elpris 1,3 kr/kWh)

Förbrukning per yta:       __________(kWh/m²)

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

n
Utredning från energimyndigheten 2008 om energianvändning i idrottsanläggningar  (STIL2) visar att:
 
Idrottsanläggningar använder mycket energi.
 
Minskad energianvändning är möjlig. Potentialen 35%.
 
Det finns mycket pengar att spara.
 
50 miljoner till energismarta åtgärder. Kan minska idrottsanläggningarnas energianvändning med 15 %. Detta motsvarar en minskad energikostnaden med c:a 100 miljoner kr/år om man räknar över en 10 års period.