YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

EnergiSMART Förening

 

 

 

 

Uppföljning

 

q

Självklart så bör det finnas ett system för uppföljning inom föreningen. Så här kan föreningen få mer koll:

 

Den energikartläggning som ni gör är ett bra utgångsmaterial. Sedan kan ni lägga in de förändringar ni genomför och snabbt få översikt över den lägre driftskostnaden. Varje månad via elräkningen kan föreningen enkelt kolla sin kostnad per m² och jämföra med tidigare perioder. I samband med budgetresultatet inför årsmötet bör energibesparingen från tiden innan projektet redovisas. Genom detta kan samtliga föreningens medlemmar ta del av åtgärderna och förhoppningsvis inspireras att fortsätta arbetet även på andra platser i samhället. Här kommer en checklista för föreningens uppföljning:

  

Finns det ritningar över anläggningen?                                              JA              NEJ

Är samtliga installationer dokumenterade?                                        JA              NEJ

Finns det förbrukningsstatistik från elbolaget?                                   JA              NEJ

Görs regelbundna kontroller över funktionen?                                   JA              NEJ

Dokumenteras dessa kontroller?                                                       JA              NEJ

Har den som sköter anläggningen kunskap som behövs för att
sköta anläggningen energieffektivt?                                                   JA              NEJ

Är energiarbetet en del av styrelsearbetet?                                        JA             NEJ

Finns det rutiner för hur föreningen informerar
ledare, aktiva och föräldrar om energiarbetet?                                  JA              NEJ

Är det en del av föreningens policy och vision att
vara energismart?                                                                            JA              NEJ

 

 

 

Mål och Vision


En fördel är om föreningen lägger in sitt energismarta arbete i föreningens mål och visions dokument samt att man har en strategi och en policy hur arbetet inom detta område ska bedrivas.

 

Har föreningen en policy/vision inom detta område?                          JA               NEJ

Finns det ett arbetssätt hur den visionen ska förmedlas?                    JA               NEJ

Ingår anläggningen i er vision?                                                           JA              NEJ

 

 

 

 

 

                     

 

Dagsläget i föreningsägda anläggningar:

 

Kostnaden för anläggningen stor del av föreningens budget.

 

Idrottsföreningarna har ofta energikrävande anläggningar.

 

Anläggningen kan vara utbyggd i olika omgångar av ideella krafter.

 

Underhållsarbetet av anläggningarna är eftersatta på många håll.

 

Anläggningarna sköts och bekostas av ideella föreningar vilket gör att energisparande åtgärder oftast inte prioriterats i budgeten då man inte har kunskap att välja åtgärd eller beräkna besparingspotentialen.

 

 

n

Tips: Fundera på vilka olika miljövärden och energisparande åtgärder som du kan förmedla genom er anläggning och hur ni kan påverka aktiva och föräldrar att tänka miljö, klimat och energismart när de är på er anläggning.

 

Tips: Fundera på hur ni skulle kunna marknadsföra er förening om ni börja arbete med energismarta åtgärder och vilken respons detta skulle kunna ge bland medlemmar, sponsorer och kommun.