YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

EnergiSMART Förening

 

 

 

 

Välja åtgärd

 

q

Att välja vilken åtgärd som ger störst besparing kan göras på flera sätt. Vi har valt livscykelkostnads analys (LCC).

Se exempel nedan:


Med livscykelkostnads analys (LCC), så jämför vi skillnaderna mellan att fortsätta som vanligt mot att investera. Detta beräknat på installationens livstid. Nu kan livstiden variera något men i exemplen ligger vi klart under den livstid som tillverkarna uppger. Fördelarna med en LCC-analys är att du ställer kostnaderna mot varandra vilket oftast är det underlag som behövs för budgetarbetet och för att kunna ta ett styrelsebeslut. Ni kan som förening gå in på denna sida och göra en egen LCC-analys.  http://www.belok.se/lcc/generell.php )
Där tar vi hänsyn till räntor om du lånar pengarna till investeringen och inflationen m.m.

 

Här är ett exempel på analys via LCC.  

Förutsättningar

Kalkylperiod                                  10 år

Kalkylränta                  4 %

Årlig inflation                                1 %

Dagens energipris       1.3 kr/kWh

Årlig energiprisökning  4 %

Kapitalkostnader

 Alt. 1        Alt. 2

Investeringskostnad                     0               25000       [kr]

Restvärde                                    0               0               [kr]

Övriga kostnader

                                                    Alt. 1         Alt. 2

Årligt energibehov                        14190       5676         [kWh]

Underhållskostnad/år                        0                    0                    [kr]


Resultat

                                                    Alt. 1         Alt. 2

LCCEnergi                                              194613     77845       [kr]

LCCUnderhåll                                         0               0               [kr]

LCCTotal                                               194613    102845    [kr]

 

 

 Här ser man svart på vitt att om man investerar i en luftvärmepump som kostar 25 000 så drar man ner sitt energibehov med c.a 9000 kWh/år och detta gör att man sparar c.a 94 000 kr på 10 år och då är inte investeringen på 25 tusen inräknad.


 

 

 

 

 

                     

 

Dagsläget i föreningsägda anläggningar:

 

Kostnaden för anläggningen stor del av föreningens budget.

 

Idrottsföreningarna har ofta energikrävande anläggningar.

 

Anläggningen kan vara utbyggd i olika omgångar av ideella krafter.

 

Underhållsarbetet av anläggningarna är eftersatta på många håll.

 

Anläggningarna sköts och bekostas av ideella föreningar vilket gör att energisparande åtgärder oftast inte prioriterats i budgeten då man inte har kunskap att välja åtgärd eller beräkna besparingspotentialen.

 

 

nUtredning från energimyndigheten 2008 om energianvändning i idrottsanläggningar  (STIL2) visar att:
 
Idrottsanläggningar använder mycket energi.

 
Minskad energianvändning är möjlig. Potentialen 35%.
 
Det finns mycket pengar att spara.
 
50 miljoner till energismarta åtgärder. Kan minska idrottsanläggningarnas energianvändning med 15 %. Detta motsvarar en minskad energikostnaden med c:a 100 miljoner kr/år om man räknar över en 10 års period.