YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

EnergiSMART Förening

 

 

 

 

Kontakt

 

q

Info om projektet EnergiSMART förening och om denna hemsida:

 

Kontakta Lucas Nilsson

 

Mail lucas.nilsson@smalandsidrotten.se

tel: 070-508 91 03  

 

 

 

                     

 

 

 

n
 
Utredning från energimyndigheten 2008 om energianvändning i idrottsanläggningar  (STIL2) visar att:
 
Idrottsanläggningar använder mycket energi.
 
Minskad energianvändning är möjlig. Potentialen 35%.
 
Det finns mycket pengar att spara.
 
50 miljoner till energismarta åtgärder. Kan minska idrottsanläggningarnas energianvändning med 15 %. Detta motsvarar en minskad energikostnaden med c:a 100 miljoner kr/år om man räknar över en 10 års period.